Zpět

Děti

ŘEČ JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍM PROSTŘEDKEM SDĚLOVÁNÍ NAŠICH POTŘEB, PŘÁNÍ A CITŮ

POKUD TUTO MOŽNOST SDÍLENÍ NEMÁME, ČI JE JAKKOLIV OMEZENA, JSME FRUSTROVANÍ, NEŠŤASTNÍ A ZTRÁCÍME JISTOTU

PORUCHA ŘEČI NÁS IZOLUJE OD SPOLEČNOSTI

 

Kdy s dítětem navštívit logopeda?

    • pokud dvouleté dítě aktivně nepoužívá okolo 50 slov a netvoří dvouslovná spojení (např. auto jede, mama papa...) a jeho řeč je nesrozumitelná i pro jeho nejbližší okolí
    • pokud tří až čtyřleté dítě často chybuje v časování a skloňování, má malou slovní zásobu, typická telegrafická řeč
    • pokud máte dítě s DMO dětskou mozkovou obrnou, autismem, rozštěpem či jinou vývojovou poruchou

U lehkých obtížích řeči (porucha výslovnosti) je optimálním věkem pro nápravu předškolní věk. Je však nutné respektovat fyziologický vývoj řeči dítěte a nepožadovat po něm výkony, na které ještě není zralé. 

 
 Kdy neprodleně kontaktovat logopeda?
  • pokud se řeč dítěte stane náhle neplynulou - dítě zadrhává, koktá
  • pokud chrapot trvá déle než 3 týdny

 

Stručný přehled komunikačních obtíží v dětském věku:

 

Dyslalie                      - obtíže ve výslovnosti

OVŘ                           - opožděný vývoj řeči

Vývojová dysfazie      - obtíže ve sluchovém rozlišování, vnímání a chápání    

                                    řeči, stavby vět. Typické jsou výrazné agramatismy

Mutismus                   - oněmění. Může být celkové, či elektivní - dítě nemluví s konkrétní osobou

Balbuties                    - koktavost, porucha plynulosti řeči

Breptavost                 - enormně rychlá řeč, nedbalá artikulace, poruchy plynulosti řeči

Dysartrie                   - motorická porucha řeči vznikající na podkladě poškození CNS

Dysfonie                    - porucha hlasu

Dysfagie                    - porucha polykání - této oblasti je věnována speciální kapitola

 

VÁŽENÍ RODIČOVÉ,

 

NESPOLEHEJTE SE JEN NA LOGOPEDICKOU PÉČI V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

ZAJÍMEJTE SE O KVALIFIKACI ODBORNÍKA, KTERÝ SE VAŠEMU DÍTĚTI VĚNUJE

(ne každý, kdo se označuje za logopeda má k tomuto povolání příslušné vzdělání)

 

NEJPOHODLNĚJŠÍ CESTA NENÍ VŽDY TA NEJSPRÁVNĚJŠÍ

Ordinační hodiny »

Středa 8.00 - 12.00 12.30 - 16.30
Čtvrtek 8.00 - 12.00 12.30 - 16.30
Pátek 8.00 - 12.00 12.30 - 16.30
Pondělí 8.00 - 12.00 12.30 - 16.30
Úterý 8.00 - 12.00 12.30 - 16.30

Kde nás najdete »

Bezručova 1321/8 (Synagoga, 3. patro)
360 01  Karlovy Vary                   ...mapka

Telefon: +420 605 564 680
Email: kankova.dominika@seznam.cz

Napište nám!