Zpět

Úhrada péče

Ambulance klinické logopedie je nestátní zdravotnické zařízení, které má uzavřeno smluvní vztah s následujícími zdravotními pojišťovnami:

 

 

Klientům výše uvedených pojišťoven je péče hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Je zapotřebí doložit poukaz na vyšetření, který Vám vystaví dětský, praktický či odborný lékař.

Klienti ostatních zdravotních pojišťoven hradí péči přímou platbou v hotovosti.

  

Komplexní vstupní vyšetření

(diagnostika, sestavení plánu péče, zpráva pro lékaře)         

  40 minut  

   900,- Kč 

Logopedická intervence středně náročná

(poruchy výslovnosti, poruchy rezonance)

   30 minut

   400,- Kč

Logopedická intervence velmi náročná

(dysfázie, afázie, dysartrie, poruchy polykání, DMO...)

   40 minut

   600,- Kč

Logopedická intervence v domácím prostředí

 

   40 minut

   1000,- Kč

Potvrzení pro studium

(logopedické vyšetření + vystavení zprávy)

   10 minut


250,- Kč

 Uvedené ceny jsou platné od 1. ledna 2018

Od 1. ledna 2014 musí klient, či jeho zákonný zástupce, při zahájení péče podepsat souhlas                     s poskytování péče v mé ambulanci, jehož plné znění naleznete zde: 


Informovaný souhlas s poskytováním péče

 

Jméno klienta:                                                                                                                    Datum narození:

Jméno zákonného zástupce:

Klient / jeho zákonný zástupce prohlašuje, že byl seznámen s níže uvedenými skutečnostmi a že jim zcela porozuměl:

 • Tímto vyjadřuji souhlas s vyšetřením v logopedické ambulanci.

   

 • Beru na vědomí, že cílem terapie je v maximální možné míře odstranit nebo zmírnit stupeň narušené

  komunikační schopnosti (dále NKS).

   

 • Beru na vědomí, že logopedická terapie probíhá za přítomnosti zástupce rodiny, pokud je potřebná

  terapie bez účasti zástupce rodiny, pak pouze s jeho písemným souhlasem, informace o terapii budou podány formou telefonické konzultace.

   

 • Beru na vědomí a souhlasím s tím, že terapeut je oprávněn využívat a vyžadovat další odborná vyšetření a informace, které mohou ovlivnit terapii NKS.

   

 • Beru na vědomí, že stanovená diagnóza může být v průběhu terapie změněna na základě další

  diferenciální diagnostiky.

   

 • Klient má právo odmítnout navrhovaná řešení na vlastní zodpovědnost, tuto skutečnost je po náležitém informování terapeutem o možných důsledcích tohoto odmítnutí povinen písemně potvrdit do zdravotnické dokumentace.

   

 • Beru na vědomí, že logopedická péče je poskytována pouze na objednání v předem domluveném termínu. Termín lze sjednat osobně, či telefonicky. Pokud se na smluvený termín nemohu sám / s dítětem dostavit, tuto skutečnost Mgr. Kaňkové telefonicky oznámím (lze i SMS), a to nejlépe den před smluveným termínem, nejpozději však do 8.30h v den dohodnuté terapie.

   

 • Beru na vědomí, že pokud nebude terapie řádně omluvena, bude mi za neomluvený termín účtována pokuta ve výši 500,-Kč, kterou při následné terapii neprodleně uhradím. V případě neuhrazení pokuty, nebude logopedická péče nadále pokračovat.

V Karlových Varech dne:

Podpis poskytovatele péče                                                                                                   Podpis klienta (zákonného zástupce)

Ordinační hodiny »

Středa 8.00 - 12.00 12.30 - 16.30
Čtvrtek 8.00 - 12.00 12.30 - 16.30
Pátek 8.00 - 12.00 12.30 - 16.30
Pondělí 8.00 - 12.00 12.30 - 16.30
Úterý 8.00 - 12.00 12.30 - 16.30

Kde nás najdete »

Bezručova 1321/8 (Synagoga, 3. patro)
360 01  Karlovy Vary                   ...mapka

Telefon: +420 605 564 680
Email: kankova.dominika@seznam.cz

Napište nám!