Diagnostika, terapie komunikačních poruch a poruch příjmu potravy a tekutin

Vítám Vás na stránkách nestátního zdravotnického zařízení Ambulance klinické logopedie v Karlových Varech.

Logopedické pracoviště se zabývá komplexní diagnostikou, terapií a prevencí v oblasti komunikačních obtíží dětí, dospělých v celé šíři (dyslalie, vývojová dysfázie, afázie, mutismus, balbuties, tumultus, dysartrie, palatolalie, DMO, autismus...)

Specifikem pracoviště je odborná péče o klienty dětského, dospělého věku s poruchou polykání - tzv. DYSFÁGIÍ. Péči (komplexní diagnostiku, intervenci - terapeutické krmení) poskytujeme ambulantní formou v ordinaci, ale také po individuální domluvě v domácím prostředí.

Odbornost poskytované péče zajišťuje Mgr. Dominika Kaňková - klinický logoped se specializovanou způsobilostí

Členka Asociace klinických logopedů.

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

TERMÍN NÁVŠTĚVY JE ZAPOTŘEBÍ PŘEDEM OBJEDNAT

Objednávky

+420 605 564 680

Ordinační doba 

Pondělí        8:30 - 12:00 a 12:30 - 15:30

Úterý           8:30 - 12:00 a 12:30 - 15:30

Středa         7:00 - 11:30 a 12:30 - 15:30

Čtvrtek        8:30 - 12:00 a 12:30 - 15:30

Pátek           7:00 - 10:00

Adresa

                  Bezručova 1321/8,                                  360 01 Karlovy Vary,                  budova Synagogy 3. patro