Dospělí

ŘEČ JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍM PROSTŘEDKEM SDĚLOVÁNÍ NAŠICH POTŘEB, PŘÁNÍ A CITŮ

POKUD TUTO MOŽNOST SDÍLENÍ NEMÁME, ČI JE JAKKOLIV OMEZENA, JSME FRUSTROVANÍ, NEŠŤASTNÍ A ZTRÁCÍME JISTOTU

PORUCHA ŘEČI NÁS IZOLUJE OD SPOLEČNOSTI


Poruchy řeči a vnímání jazykového systému v dospělém věku vznikají zpravidla náhle po cévních mozkových příhodách (CMP), traumatech hlavy a nádorových onemocněních hlavy, či krku.

Logopedická péče by měla být zahájena co nejdříve od doby vzniku obtíží.

Stručný přehled komunikačních obtíží v dospělosti:

Afázie - narušení již vyvinuté schopnosti rozumění a produkce řeči. Porucha se týká

celého jazykového systému. Zpravidla se vyskytuje i porucha čtení a psaní

Dysartrie - motorická porucha řeči - postihuje oblast dýchání, tvorby hlasu a artikulaci

Dysfonie - poruchy hlasu

Dysfagie - porucha polykání - této problematice je věnována samostatná kapitola

Kognitivně komunikační deficit - jedná se o sekundární poruchu řeči, která vzniká na podkladě degenerativního onemocnění (Alzheimerova, Parkinsonova choroba, vaskulární demence)

V dospělosti je také možné terapeuticky řešit komunikační obtíže vzniklé v dětském věku:

Dyslalie - obtíže ve výslovnosti

Balbuties - koktavost, porucha plynulosti řeči

Breptavost - enormně rychlá řeč, nedbalá artikulace, poruchy plynulosti řeči

I SENIOR MÁ POTŘEBU SDĚLOVAT SVÉ POTŘEBY, PŘÁNÍ A CITY

I SENIORŮM BYCHOM MĚLI VĚNOVAT ŘÁDNOU POZORNOST A PÉČI