Úhrada péče

Ambulance klinické logopedie je nestátní zdravotnické zařízení, které má uzavřeno smluvní vztah se všemi zdravotními pojišťovnami. 

Péče je poskytována na základě poukazu na vyšetření od dětského, či praktického lékaře. 

Ceník je platný pro klienty, kteří čerpají logopedickou péči nad rámec úhrady zdravotní pojišťovnou. 

Ceník

Komplexní vstupní vyšetření

40 minut (diagnostika, zpráva, plán péče)

1.000 Kč

Terapie 30 minut

Poruchy výslovnosti, rezonance

500 Kč

Terapie 40 minut

Poruchy polykání, afázie, dysartrie, vývojová dysfázie, PAS, ADHD a jiné vývojové vady

700 Kč

Potvrzení pro studium 

10 min

300 Kč

Logopedická diagnostika a intervence v domácím prostředí

40 minut - pouze po individuální domluvě u imobilních klientů

1.200 Kč

Ceník je platný od 1. 9. 2022