Děti

ŘEČ JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍM PROSTŘEDKEM SDĚLOVÁNÍ NAŠICH POTŘEB, PŘÁNÍ A CITŮ

POKUD TUTO MOŽNOST SDÍLENÍ NEMÁME, ČI JE JAKKOLIV OMEZENA, JSME FRUSTROVANÍ, NEŠŤASTNÍ A ZTRÁCÍME JISTOTU

PORUCHA ŘEČI NÁS IZOLUJE OD SPOLEČNOSTI


Kdy s dítětem navštívit logopeda?

  • pokud dvouleté dítě aktivně nepoužívá okolo 50 slov a netvoří dvouslovná spojení (např. auto jede, mama papa...) a jeho řeč je nesrozumitelná i pro jeho nejbližší okolí
  • pokud tří až čtyřleté dítě často chybuje v časování a skloňování, má malou slovní zásobu, typická telegrafická řeč
  • pokud máte dítě s DMO dětskou mozkovou obrnou, autismem, rozštěpem či jinou vývojovou poruchou

U lehkých obtížích řeči (porucha výslovnosti) je optimálním věkem pro nápravu předškolní věk. Je však nutné respektovat fyziologický vývoj řeči dítěte a nepožadovat po něm výkony, na které ještě není zralé.

Kdy neprodleně kontaktovat logopeda?

  • pokud se řeč dítěte stane náhle neplynulou - dítě zadrhává, koktá
  • pokud chrapot trvá déle než 3 týdny

Stručný přehled komunikačních obtíží v dětském věku:

Dyslalie - obtíže ve výslovnosti

OVŘ - opožděný vývoj řeči

Vývojová dysfazie - obtíže ve sluchovém rozlišování, vnímání a chápání

řeči, stavby vět. Typické jsou výrazné agramatismy

Mutismus - oněmění. Může být celkové, či elektivní - dítě nemluví s konkrétní osobou

Balbuties - koktavost, porucha plynulosti řeči

Breptavost - enormně rychlá řeč, nedbalá artikulace, poruchy plynulosti řeči

Dysartrie - motorická porucha řeči vznikající na podkladě poškození CNS

Dysfonie - porucha hlasu

Dysfagie - porucha polykání - této oblasti je věnována speciální kapitola

VÁŽENÍ RODIČOVÉ,

NESPOLEHEJTE SE JEN NA LOGOPEDICKOU PÉČI V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

ZAJÍMEJTE SE O KVALIFIKACI ODBORNÍKA, KTERÝ SE VAŠEMU DÍTĚTI VĚNUJE

(ne každý, kdo se označuje za logopeda má k tomuto povolání příslušné vzdělání)

NEJPOHODLNĚJŠÍ CESTA NENÍ VŽDY TA NEJSPRÁVNĚJŠÍ