Poruchy polykání

...DYSFAGIE - ČASTÉ A OPOMÍJENÉ

Co je polykání?

Přeprava potravy a tekutin, slin a sekretu z úst do žaludku se současnou ochranou dýchacích cest. Polykání slin patří mezi vitální funkce organismu - nelze přestat polykat sliny.

PORUCHA PROCESU POLYKÁNÍ MŮŽE MÍT ZÁVAŽNÉ DŮSLEDKY JAKO JE NAPŘÍKLAD PODVÝŽIVA, DEHYDRATACE, VDECHNUTÍ POTRAVY, ZÁPAL PLIC A SMRT.

Nejvíce pacientů se vyskytuje ve věkové kategorii nad 60 let, na druhém místě jsou zastoupeny děti s vrozeným neurologickým postižením.

Osoby s poruchou polykání mají potíže se zpracováním sousta v ústech nebo při posunu sousta z úst do žaludku.

Jak poznám dysfagii?

Máte pocit, že jídlo ve vašich ústech "nemáte pod kontrolou"?

Potřebujete několik pokusů,abyste jídlo spolkli?

Musíte si odkašlat po každém polknutí?

Kašlete v průběhu jídla a pití nebo po něm?

Jídlo a pití Vám zaskakuje?

Některými potravinami se dávíte?

Musíte potravu mixovat?

Pokud jste si všimli některého z příznaků u sebe, u svého dítěte, či dalšího člena rodiny, obraťte se na klinického logopeda.

Dysfagie u dětí:

V dětském věku se poruchy polykání nejčastěji projevují v oblasti zpracování sousta.

Dětí neumějí žvýkat, větší kousky dáví, zvracejí, odmítají jídlo nebo se stereotypně dožadují jen jednoho typu jídla a dosti často zůstávají nepřiměřeně dlouho na mixované stravě.

Poruchy polykání v dětském věku neohrožují jen zdraví a prospívání dítěte, ale většinou se také zobrazí v řečovém vývoji dítěte.

Žvýkací a polykací pohyby mluvidel jsou přípravnými pohyby pro zvládnutí mnohem náročnejších artikulačních manévrů. Pokud dítě nezvládá kvalitně zpracovat stravu, může mít v budoucnu obtíže ve výslovnosti.

Při práci s dětmi využívám "terapeutické krmení" a "orofaciální stimulaci" dle Bobath konceptu.

PORUCHY POLYKÁNÍ OHROŽUJÍ ČLOVĚKA NA ZDRAVÍ

STEJNĚ JAKO PORUCHY ŘEČI ČLOVĚKA IZOLUJÍ OD SPOLEČNOSTI